هکرها اطلاعات کاربران کام کست را به فروش گذاشتند

شرکت کام کست یک شرکت بزرگ ارایه دهنده خدمات تلویزیونی در جهان است که اطلاعات ۲۰۰ هزار مشترکش سرقت شده و کاربران مجبور شدند اطلاعات کاربری شان را تغییر دهند. اما کام کست اعتقاد دارد که این حرکت تنها یک نقض امنیتی بوده در حالیکه هکرهای زیر زمینی فروش اطلاعات ایمیل و حساب کاربری ۵۹۰ هزار نفر از کاربران کام کست به قیمت هزار دلار را تایید کردند.