نقض امنیتی کروم درد سر ساز شد

نقض جدید امنیتی گوگل کروم برای بسیاری از کاربران اندرویدی که آخرین نسخه کروم را داشتند درد سر ساز شد.

این آسیب پذیری هنگامی نمایان می شود که کاربر وارد یک سایت آلوده می شود و کنترل موبایلش از دستش خارج می شود.

این آسیب ها شامل تماس های تلفنی ناخواسته و یا نصب ناخواسته برخی برنامه هاست.