همگرایی گرانشی اینشتین

ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل و یک عدسی بزرگنمایی طبیعی کیهانی توانستند چهار تصویر از لحظه ی انفجار یک ستاره ی دوردست را ثبت کنند. ابرنواختر رفسدال حدود ۹ میلیارد سال پیش منفجر شده و در این تصاویر بطور تصادفی با خوشه کهکشانی MACS که در فاصله ی ۵ میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد هم تراز شده است.گرانش این خوشه باعث شده که فوتون های (ذرات نور) در حال عبور خم شوند.

علمیاینشتین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x