به زندگی خوش آمدید - نیل دگراس تایسون

شما زنده اید، یک ریسمان به هم پیوسته که بیش از سه میلیارد سال امتداد یافته و ما را به نخستین حیاتی که در این سیاره شکل گرفته، متصل کرده است. توضیحات بیشتر را از نیل دگراس تایسون در این ویدئو که برشی از مستند کاسموس است، مشاهده کنید.

علمینیل دگراس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x