جستجوی آسمان با آرایه ی تلسکوپی جدید

423
03 آذر 1394

هر شب آسمان زمین با پالس های امواج نور روبرو می شود اما بیشتر آنها دیده نمی شوند. آرایه ی جدید از آنتن های رادیویی در کالیفرنیا به نام اوونس والی در طول موج مختلف فعالیت میکنند، از اهداف این پروژه شناسایی سیگنالهای ستاره های پرنور، سیاره های چشمک زن و حتی اشیای بیگانه میباشد. اطلاعات بیشتر: http://bigbangpage.com/?p=۲۸۸۰۴


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x