تصویری جدید از یک انفجار کیهانی

تلسکوپ فضایی چانداری ناسا تصویری جدید از ریزابرنواختری را به ثبت رسانده است که اولین بار در حدود یک قرن پیش در آسمان زمین پدیدار شد. اطلاعات بیشتر: http://bigbangpage.com/?p=۲۸۸۳۵