آیا سفر به گذشته امکان پذیر است؟ - برایان گرین

237
03 آذر 1394

بر اساس نظریه نسبیت ، می دانیم که سفر به آینده، با اطمینان کامل، شدنی است؛ ولی سفر به گذشته چطور؟ برایان گرین پس از مقدمه ای بر مفهوم زمان این سؤال را بررسی می کند.

علمیگذشتهسفربهکذشتهبرایان گرین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x