آیا سفر به گذشته امکان پذیر است؟ - برایان گرین

بر اساس نظریه نسبیت ، می دانیم که سفر به آینده، با اطمینان کامل، شدنی است؛ ولی سفر به گذشته چطور؟ برایان گرین پس از مقدمه ای بر مفهوم زمان این سؤال را بررسی می کند.

علمیگذشتهسفربهکذشتهبرایان گرین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x