تلاش برای یافتن منشاء ماده تاریک آغاز شد

آزمایشگاه بزرگ سرن در مرز کشور سوئیس و فرانسه واقع شده است، این مرکز یکی از با سابقه ترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه های تحقیقات فیزیک بنیادی در جهان است. دانشمندان سرن به منظور یافتن ماده ی تاریک یکی از پیچیده ترین آزمایشهای ممکن در تاریخ بشر را در برخورد دهندۀ بزرگ هادرونی آغاز کردند.