رقابت جذاب استاد شمشیرزن و ربات سامورایی

محققان شرکت یاسکاوا با استفاده از تکنولوژی ضبط حرکت، نحوه کنترل و حرکت شمشیر، که توسط ایسائو ماچی استاد شمشیرزنی انجام گرفته بود را بررسی و حرکات او را بر روی یکی از ربات هایشان به نام Motoman-MH۲۴ برنامه ریزی کردند. آنها قبل از برنامه ریزی ربات، نحوه کنترل و هدایت شمشیر توسط ماچی را بصورت سه بعدی تحلیل کردند تا دقت حرکات ربات سامورایی را افزایش دهند.