شناخت واقعیت:از نیوتن تا اینشتین

بحثی دربارۀ توصیف طبیعت از زمان نیوتن تا اینشتین و تا به امروز،که جمعی از فیزیکدانان نظری و تجربی معتبر از جمله "استیون واینبرگ"، "کامران وفا" و..... در آن شرکت دارند.برنامۀ کامل به زبان اصلی را می توانید در اینجا تماشا کنید:http://www.livestream.com/WorldScienceFestival/events/۴۰۶۳۳۸۵