هوش مصنوعی و احساسات؟- ماروین مینسکی و ری کورزوایل

304
03 آذر 1394

در زمینه هوش مصنوعی،شبیه سازی تفکر منطقی کار سخت تری است یا شبیه سازی عواطف واحساسات؟اکثر مردم، احساسات را خیلی پیچیده تر از تفکر می دانند،ولی آیا واقعاً همین طور است؟ "ری کورزوایل"در مصاحبه ای با استادش "ماروین مینسکی" این سؤال و مباحث دیگری در زمینه هوش مصنوعی را بررسی می کنند.ماروین مینسکی مؤلف کتاب ماشین احساسات(The Emotion Machine) است. ویدئوی اصلی:https://www.youtube.com/watch?v=RZ۳ahBm۳dCk


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x