بال های سحابی پروانه ای

آیا ستارگان بعد از مرگ برای هنرشان مورد ستایش قرار می گیرند؟ واقعیت این است که ستارگان معمولا هنگام مرگشان زیباترین و بهترین اجرای خود را به وجود می آورند. در مورد ستاره های کم جرم مانند خورشید ما و M۲-۹ که در این ویدئو مشاهده می کنید، ستاره ها با از دست دادن لایه های بیرونی خود، از ستاره های معمولی به به کوتوله های سفید تغییر شکل می دهند.