آیا این همان چمدان معروف پوتین است؟

آیا "ولادیمیر پوتین" در سفر خود به ایران چمدان معروف اتمی خود را همراه داشت یا خیر.