پیام ابوعزرائیل به رهبر ایران

در این کلیپ رزمنده شجاع عراقی معروف به ابوعزرائیل برای رهبر معظم انقلاب پیامی دارد.