صحنه شهادت دختر فلسطینی.

185
03 آذر 1394

نظامیان صهیونیست دو دختر فلسطینی را در قدس هدف گلوله قرار دادند که یکی از آنها شهید و دیگری به شدت مجروح شد.

فیلمدختر فلسطینیشهادتعراققدساسرائیل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x