جر و بحث در سخنرانی

517
03 آذر 1394

"الهام چرخنده" در سخنرانی در یکی از دانشگاه‌ها با دختری دانشجو بحث می‌کند.

فیلمالهام چرخندهدانشگاهدانشجوسخنرانیدانلود سخنرانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x