هدیه ارزشمند پوتین به رهبر معظم انقلاب

پوتین یکی از قدیمی ترین نسخ قرآن کریم را به عنوان هدیه ای بسیار ارزشمند تقدیم رهبر انقلاب اسلامی کرد.