اعتصاب غذا و لب‌دوزی اسف‌بار ایرانی‌ها در مرز مقدونیه

عاقبتی بهتر از اعتصاب غذا و لب‌دوزی، نصیب ایرانیان گریخته از وطن نشده است.