سقوط هواپیمای جنگی در نزدیکی مرز ترکیه

202
03 آذر 1394

تلویزیون ترکیه از سقوط یک جنگنده در نزدیکی مرز این کشور با سوریه خبر داده است.

فیلمسوریهترکیهایرانامریکاتلویزیون

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x