فیلم لحظه انفجار تروریستی روز جمعه در مسجد شهر صنعا یمن

180
03 آذر 1394

کاربران پایگاه های ارتباط اجتماعی ویدیویی از لحظه انفجار انتحاری عامل تروریستی در یکی از مساجد صنعا، منتشر کردند.

فیلمسیاسیشهر صنعا یمنیمنمسجدتروریستی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x