سخنرانی امام خمینی(ره) به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

230
03 آذر 1394

سخنرانی امام خمینی(ره) به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) 18 اسفند 1360

فیلمسیاسیسخنرانیامام خمینی رهحضرت زهرا سشهادت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x