فتح المبین و دشت عباس(ویژه نامه راهیان نور)

198
03 آذر 1394

زیبایی های جنگ از زبان یکی رزمندگان جبهه جنگ

کاری از بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

فیلمسیاسیکرمانشاهدانشگاه صنعتیبسیج دانشجوییرزمندگان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x