فکـــه ،گودی قتلگاهــــ (ویژه نامه راهیان نور)

امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم. آب و نان را جیره بندی کرده‌ایم. عطش همه را هلاک کرده، به جز شهدا.
حالا همه با شهدا در کنار هم خوابیده‌ایم. دیگر کسی تشنه نیست و امیدوارند به‌دست سیدالشهداء سیراب شوند.