عملیات والفجر هشت و فتح فاو

183
03 آذر 1394

تشریح بزرگترین و پیچیده ترین ضربه عملیاتی بر پیکره صدام و ارتش عراق در طول هشت سال دفاع مقدس

فیلمسیاسیفتح فاوعملیات والفجر هشتارتش عراقعراق

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x