منتظری هم خودش فاسد است هم شاگردی که تربیت می کند

البته این‌که من نامه 68/1/6 را پس گرفتم، نه این‌که پشیمان شدم و نه این‌که اصرار شما مرا وادار کرد که این نامه را پس بگیرم، فقط ‌ترسیدم که با پخش (انتشار عمومی) این نامه، خون مردم به جوش بیاید و... امروز، 6 فروردین 1391 است و دقیقا 23 سال از عزل مرحوم منتظری از قائم مقامی رهبری توسط حضرت امام (ره) می گذرد. تقریبا می توان گفت کسی نیست که متن نامه تاریخی عزل ایشان را نخوانده باشد، اما نکته ای که شاید کمتر شنیده شده باشد مربوط به اتفاقاتی است که پس از نوشتن نامه عزل بوقوع پیوسته است. بعد از نگاشتن نامه عزل مرحوم منتظری توسط امام (ره)، بنا بر نظر ایشان قرار بود تا متن نامه از رسانه های عمومی از جمله صدا و سیما و مطبوعات و ... منتشر شود اما بواسطه درخواست برخی از مسئولین وقت از جمله آیت ا... خامنه ای، آیت ا... مشکینی و ... از امام (ره) مبنی بر عدم انتشار این نامه به صورت عمومی در آن برهه، امام (ره) این موضوع را پذیرفته و بنا بر آنچه که سال ها بعد حجت الاسلام حسینیان در یکی از سخنرانی های خویش در سال 71 مطرح کرد، علت آن را اینطور توضیح می دهند: «البته این‌که من نامه 68/1/6 را پس گرفتم، نه این‌که پشیمان شدم و نه این‌که اصرار شما مرا وادار کرد که این نامه را پس بگیرم، فقط ‌ترسیدم که با پخش (انتشار عمومی) این نامه، خون مردم به جوش بیاید…