سید‌احمدخمینی وعزل منتظری

218
03 آذر 1394

سید احمد خمینی فرزند و محرم اسرار امام بود.یادگار امام راحل نقش بی بدیلی در تثبیت رهبری امام خامنه ای داشت آنجاکه عده ای بواسطه وسوسه های دنیایی و یا ترس،حمایت از ولی فقیه را بر خود واجب نمیدانستند او شجاعانه از حریم ولایت دفاع میکرد.پایان اسفند ماه هر سال دوست داران امام وانقلاب یاد و خاطره آن مرد بزرگ را زنده می کنند.

فیلمسیاسیسیداحمدخمینیعزل منتظریرهبریولی فقیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x