اثبات ارزش صدور انقلاب

اگر کشور شما بازوهای بلندی داشته باشه، یعنی در جهان نفوذ داشته باشه، در آفریفا، در آسیا، در آمریکای لاتین، در اروپا نفوذ داشته باشه، طرفدار داشته باشه، بتونه اونجا جبهه های جدید ایجاد کنه، این به نفع منافع ملی است یا به ضررش؟