طرح شوم مهار

طرح شوم مهار ، چندی است که از سوی دشمن شماره یک جمهوری اسلامی ایران یعنی آمریکا و صهیونیست بر ایران اعمال شده است . در این کلیپ با ابعاد مختلف این طرح آشنا می شوید...