درخواست 213 نماینده مجلس از هیئت مذاکره کننده: فکت شیت ایرانی را منتشر کنید

به دنبال بیانیه مطبوعاتی سوئیس که توسط وزیر امور خارجه کشورمان و فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد ، رسانه های غربی با فضا سازی و فشار رسانه ای و همچنین انتشار فکت شیت از سوی آمریکا به دنبال بهره برداری تبلیغاتی از این بیانیه شدند.