دکتر عباسی: تئوری بازی ها و چالش های استحاله از درون

205
03 آذر 1394

Game Theory یا تئوری بازی ها روشی است که آمریکا از آن برای فروپاشی شوروی استفاده کرد . دکتر عباسی در سخنرانی ۵ آبان ۹۳ در دانشگاه تبریز به تبیین این مفهوم و چالش های استحاله از درون پرداخته اند.

فیلمسیاسیGame Theoryآمریکادکتر عباسیشوروی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x