شهید مطهری، اهمیت امر به معروف و نهی از منكر

107
03 آذر 1394

امر به معروف و نهى از منكر يگانه اصلى است كه ضامن بقاى اسلام است؛ به اصطلاح، علت مُبقيه است. اصلًا اگر اين اصل نباشد، اسلامى نيست. رسيدگى كردن دائم به وضع مسلمين است

فیلمسیاسیشهید مطهریامر به معروف و نهی از منكراسلامانقلاب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x