ریا شرک است !!

گفتاری نو و تحلیلی و روایی پیرامون گناه بزرگ شرک - سخنران: حجت الاسلام و المسلمین شیخ عباس مولایی - اختصاصی جبهه فرهنگی عهد ما - *http://www.ahdema.ir*