موشن گرافیک «کاربردهای انرژی هسته ای»

159
03 آذر 1394

در این کلیپ به تشریح کاربردهای انرژی هسته ای و علت تمایل کشورها به داشتن این انرژی پاک می پردازد.

فیلمسیاسیموشن گرافیکهسته ایانرژی هسته ایانیمیشن

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x