موشن گرافیک «کاربردهای انرژی هسته ای»

در این کلیپ به تشریح کاربردهای انرژی هسته ای و علت تمایل کشورها به داشتن این انرژی پاک می پردازد.