مناظره بررسی آخرین تحولات مذاکرات هسته ای، آقایان دولتیار و

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی غریب آبادی در برنامه "تیتر" شنبه شب شبکه خبر که به موضوع بررسی آخرین تحولات پیرامون مذاکرات هسته ای اختصاص داشت در خصوص اینکه چرا اوباما با طرح کنگره در زمینه مذاکرات هسته ای موافقت کرده است افزود: باید این موضوع را در چارچوب سیاست داخلی آمریکا تفسیر کرد.