برخی از کاربردهای مختلف فناوری هسته ای

150
03 آذر 1394

در این گزارش مستند به تعدادی از کاربردهای مختلف فناوری هسته ای که بسیار فراتر از موضوع تولید انرژی است اشاره می شود. کاربردهای در زمینه های مختلف پزشکی، کشاورزی، اندازه گیری، تولید آب شیرین و ...

فیلمسیاسیفناوری هسته ایهسته ایمستنددانلود مستند

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x