برخورد پلیس فرانسه با تجمع حمایت از مهاجرین

نظربه ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی در پاریس به دلیل ترس از وقوع مجدد حملات تروریستی، پلیس فرانسه اقدام به برخورد خشن با افرادی کرد که در حمایت از مهاجرین اقدام به برگزاری تجمع کرده بودند.بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه تا زمان عادی شدن اوضاع، انجام هر گونه تجمع و یا برگزاری تظاهراتی ممنوع است.