پوتین در نشست کشورهای صادرکننده گاز در تهران

113
03 آذر 1394

سخنان پوتین در نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران

فیلمسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x