حرکات تکنیکی و حیرت‌انگیز با توپ

181
03 آذر 1394

در این ویدئو شاهد حرکات تکنیکی یک سری ورزشکار حرفه ای هستید.

فیلمسیاسیتوپورزشکارحرفه ایفوتبال

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x