فرودگاهی فوق مدرن با ترمینالی به سبک آینده

در ۵ سال آینده، ترمینال جدیدی به سبک آینده در یکی از پیشرفته ترین فرودگاه های تایوان ساخته می شود تا پذیرای میلیون ها مسافر باشد.