صحنه شهادت دختر فلسطینی

170
03 آذر 1394

نظامیان صهیونیست دو دختر فلسطینی را در قدس هدف گلوله قرار دادند که یکی از آنها شهید و دیگری به شدت مجروح شد.

فیلمسیاسیفلسطینیاسرائیلامریکاتروریست

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x