راز اقتدار و استواری جمهوری اسلامی ایران در چیست؟!

143
03 آذر 1394

چگونه ایران اسلامی با وجود ایستادگی دربرابر مستکبرین عالم و با همه توطئه های دشمنان خارجی و داخلی همچنان پرقدرت به راه خود ادامه می دهد؟!

علت اینکه منافع ملی ایران، برخلاف منافع ملی کشورهای دیگر جهان، همان منافع اسلام و تشیع است.

فیلمسیاسیجمهوری اسلامی ایرانانقلاباسلامخمینی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x