ناکارامدی سیاست های لیبرالی اقتصاد در جامعه ایرانی و سبک زندگی غربی

121
03 آذر 1394

علت اصلی ناکامی ایران اسلامی در مهار مشکلات اقتصادی و مدیریت و مهار مفاسد اداری-اقتصادی

فیلمسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x