«توافق توقف» قسمت اول

روشن است که اگر توافقی متضمن حفظ حق پیشرفت ملت ایران در کنار رفع تحریم های خصمانه و ظالمانه باشد ،هیچ کس ناراحت نمی شود و کسی دلواپس نیست.تلاشی هم که تیم مذاکره کننده در این راستا انجام داده قابل چشم پوشی نیست اما یقینا مهمترین معیار و ملاک موفقیت تیم دیپلماسی ، تطبیق گفته ها و عملکرد آنها با بیانات و توصیه های رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای مدظله العالی است. در این مجموعه سعی شده تا این امر مهم از چند جنبه مورد بررسی قرار گیرد.