سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با عنوان «آل سعود، نفت، فساد، خیانت و خشونت»

استاد رحیم پور ازغدی: باید بگوییم پایگاه اصلی استکبار و صهبونیسم و کفر در جهان اسلام، رژیم فاسد، دیکتاتور، غارت گر، کافر و خائن آل سعود است. اینهایی که گفتم هیچ کدام فحش نبود! برای تمام اینها سند و دلیل تاریخی و واقعی ذکر میکنم...