فیلم کامل بیانات رهبر مطعظم انقلاب امام خامنه ای در دیدار فرماندهان ناجا

فیلم کامل بیانات رهبر مطعظم انقلاب امام خامنه ای در دیدار فرماندهان ناجا ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان ناجا تأکید کردند: «نیروی انتظامی مظهر حاکمیت نظام است»