مشت آهنین ،همدلی روحانی با دانشجویان در شیراز

امنیتی ترین رئیس جمهور ایران که در شیراز گفت درس محبت را از سعدی آموخته است،همدلی را با مشت آهنین آغاز کرد.روحانی که به گفته بسیاری دلیل عدم انتشار فکت شیت ایرانی به رغم دستور رهبر انقلاب به تیم مذاکره کننده بوده است ،در سفر به شیراز منتقدینش را توسط لباس شخصی ها مورد لطف و محبت قرار داد.