دانش‌آموز شیرازی: به زور ما را به استقبال روحانی آوردند!

177
03 آذر 1394

یک دانش آموز شیرازی می گوید: اگر به استقبال نمی آمدیم، 3 نمره انضباط را از دست می دادیم

فیلمجالبسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x