فایل صوتی سخنان صالحی در مورد فکت شیت در مجلس

104
03 آذر 1394

فایل صوتی سخنان صالحی در مجلس منتشر شد:
حضرت آقا به آقای ظریف فرمودند شما هم فکت شیت ایران را در اختیار مردم قرار دهید

فیلمجالبسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x