مولودی میلاد امام علی علیه السلام با مولودی خوانی حاج میثم مطیعی و برادر امیر عباسی

مولودی میلاد امام علی علیه السلام با مولودی خوانی حاج میثم مطیعی و برادر امیر عباسی

تهیه شده در بسیج شهید آوینی مرکز زنجان