تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «آن بیست و سه نفر»

167
03 آذر 1394

کتاب «آن بیست و سه نفر» جدیدترین کتابی است که رهبر معظم انقلاب در روزهای پایانی سال 93 و نخستین روزهای سال ۹۴ مطالعه کردند و بر آن تقریظی نوشتند.

فیلمجالبسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x